Menü Kapat

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE, ÇEVRE VE ISG POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

 • Ürünlerimizin kalitesini ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Müşteri istekleri doğrultusunda ürün maliyetini azaltmak ve zamanında sevkiyat yapmak,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu ve eğitim seviyesini arttırmak,
 • ‘SIFIR HATA’ ya ulaşmak için ekip çalışmaları ve kalite tekniklerini kullanarak iyileştirme faaliyetlerini geliştirmek,
 • Tedarikçilerimizin kalite performanslarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılarak, tüm risklerin değerlendirildiği bilgi alt yapısını oluşturmak,
 • Birleşmiş milletler küresel ilkeler sözleşmesine uygun çalışma ortamı oluşturmak. Etik kurallara uygun çalışma ve çevre sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak.

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Süreçlerimizi ve sistemlerimizi düzenli olarak ölçerek ve değerlendirerek çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • İlgili tüm çevre mevzuatı ve yönetmeliklerine uymak,
 • Kaynakların verimli kullanımı yoluyla ve malzemelerin geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını teşvik ederek atık oluşumunu en aza indirmek.
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz arasında çevreye karşı sorumlu davranışları teşvik etmek.

İSG POLİTİKASI

 • Tüm çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • İlgili sağlık ve güvenlik mevzuatına, düzenlemelerine ve uygulama esaslarına uymak ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını sürekli iyileştirmek,
 • Acil duruma hazırlık ve müdahale için olanlar da dahil olmak üzere İSG süreç ve prosedürlerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve sürdürmek,
Genel Müdür

TAAHHÜTLER

 • Politikalarımız çerçevesinde, ISO 9001 kalite yönetim standardı, ISO 14001 çevre yönetim standardı ve ISO 45001 İSG yönetim standardının tüm şartlarını karşılayacak kapsamda yönetim sistemimiz kurulmuş ve bu sistemin;
 • Hem işletmemiz hem de tedarikçilerimiz ile müşterilerimize, hatasız ürün ve hizmet sunumunu,
 • Yönetim sisteminin tüm alanlarında sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi, yönetimin gözden geçirmesi ile etkinliğini izlemeyi, kalite hedeflerinin başarılmasını ve güncellenmesini,
 • Teknolojik yaklaşımların ve yeniliklerin tüm ürün ve hizmetlerimize yansıtılmasını,
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile geliştirilmesini,
 • Ürün ve hizmetlerimiz için rekabetçi fiyatları,
 • Yasal şartlara tam uyumu ve çevreye saygıyı ön planda tutarak çevre üzerindeki etkilerini en aza indirgeme bilincinde olmayı,
 • Tüm müşteri özel şartlarına, istek ve ihtiyaçlarına hızlı ve esnek yanıt verilmesini,
 • Kalite amaçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç hususları ve dış hususları tayin etmek ve bu bilgilerin sürekli güncellenmesini,
 • Müşteri mülkiyeti kapsamında bulunan her türlü donanım, belge ve bilginin gizliliğinin sağlanmasını, korunmasını,
 • İşçilere danışılmasını ve katılımlarının sağlanmasını,
 • Kalite, çevre ve İSG politikalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesini,
Taahhüt ediyoruz.