Menü Kapat

SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz tüm süreç ve aktivitelerinde, aşağıdaki sosyal sorumluluk ilkelerini göz önünde tutar;

  • Hesap verilebilir kurumsal etik yaklaşımını,
  • Şeffaflık ilkesini,
  • Etik davranış kurallarını,
  • Paydaşların çıkarlarına saygılı olma sorumluluğunu,
  • Yasalara saygılı olma sorumluluğunu,
  • Uluslararası davranış normlarına saygılı olma sorumluluğunu,
  • İnsan Haklarına Saygılı olma sorumluluğunu,
Genel Müdür